Cơn lũ dữ bất ngờ vào sáng 3-8 đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản với đồng bào bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Có mặt đầu tiên và cũng là những người đến bây giờ luôn sát cánh cùng với dân bản, chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai; lo ổn định đời sống cho người dân trong bản... chính là những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ, bộ đội địa phương băng rừng, vượt núi, đạp lên dòng nước xiết, có mặt kịp thời đưa từng người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn... chắc chắn sẽ còn đọng mãi trong lòng nhân dân địa phương.