Loạt bài 4 kỳ “Đồng bằng sông Cửu Long mùa đỏ trời, trắng đất” được nhóm phóng viên thực hiện vào thời điểm gay gắt nhất của hạn mặn tại ĐBSCL 2019 – 2020. Đợt hạn mặn này được đánh giá khốc liệt hơn năm 2016, tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội, an sinh của toàn vùng. Loạt bài chỉ ra rằng, thiên tai ngày càng đến ĐBSCL dồn dập và thường xuyên hơn, nhưng hy vọng, sự chỉ đạo chính xác, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, những đóng góp quan trọng của nhà khoa học, những sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, sự lăn lộn quên mình của cán bộ ngành nông nghiệp sẽ hồi sinh ĐBSCL để chúng ta không còn phải chứng kiến một vùng đất “đỏ trời, trắng đất” mỗi khi mùa hạn mặn tới.

Báo Đầu tư


Tin liên quan