Thông qua những chi tiết thực tế, những số liệu cụ thể, chứng minh sự bất thường của lũ những năm gần đây. Ngoài nguyên nhân do diễn biến phức tạp của thời tiết còn có sự tác động không nhỏ của con người trong việc xây dựng các nhà máy thủy điện, các công trình thủy nông ở khu vực thượng nguồn. Hoạt động đó đã làm thay đổi dòng chảy và hệ sinh thái sông Mê Công.

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL


Tin liên quan