Giải pháp cấp bách và cần căn cơ hơn

Hà Thành Thặng
Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long

Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm: - Loại hình: Báo in; thể loại: bài phản ánh kết hợp điều tra, chuyên luận. - Nội dung chính: Bài viết phản ánh tình hình và đưa ra nguyên nhân gây hại của thiên tai giông, lốc xoáy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong những năm qua; đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống loại thiên tai này từ các giải pháp công trình (như chằng, chống nhà, xây dựng đi-văng, xây thùng, hầm bằng bê tông và một số cách chằng, chống nhà để giảm thiểu tốc mái, sập nhà...), từ đó đề xuất giải pháp căn cơ hơn, hiệu quả hơn trong phòng, chống giống, lốc (trong đó có đề xuất về chính sách hỗ trợ kiên cố nhà để giảm thiểu thiệt hại). - Hoàn cảnh sáng tác: Bài viết được sáng tác trong thời gian đầu của mùa mưa năm 2021 ở Vĩnh Long (tháng 6/2021). Qua theo dõi tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai, công tác phòng, chống thiên tai nói chung và công tác phòng, chống giông, lốc xoáy nói riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong những năm qua và trên cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân trong thời gian phục vụ công tác này, tôi đã nhận thấy rằng ảnh hưởng của thiên tai giông, lốc xooáy, gió mạnh đối với sản xuất và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà ở của người dân là rất lớn; đồng thời nhận thấy các biện pháp phòng, chống, ứng phó đối với loại thiên tai này của người dân và chính quyền trong tỉnh trong thời gian qua còn nhiều bất cập (đặc biệt là biện pháp hỗ trợ chằng, chống nhà và các chính sách hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng của tỉnh). Từ đó tôi đã đề xuất cần có giải pháp căn cơ hơn để ứng phó với giông, lốc, gió mạnh và bão, như: Cần tổ chức một chương trình hay đề tài/dự án nghiên cứu sâu về lốc nói riêng (giông, bão nói chung) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là tăng mức hỗ trợ, mức cho vay đối với người dân, tổ chức để đảm bảo đủ kinh phí kiên cố hóa lại nhà ở, công trình phòng, chống tốc mái, sập nhà do giông, lốc, bão,…gió mạnh gây ra. Đường link bài viết: http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202106/giai-phap-cap-bach-va-can-can-co-hon-3060698/#.YPvMlNR95kg