KẾT THÚC MÙA KHÔ NĂM 2019- 2020 Xâm nhập mặn gây ảnh hưởng hơn bao giờ hết...

Hà Thành Thặng
Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long

2. Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm: - Loại hình: Báo in; thể loại: bài phản ánh. - Nội dung chính: Bài viết phản ánh tình trạng xâm nhập mặn lên mức kỷ lục trong mùa khô năm 2019-2020 ở tỉnh Vĩnh Long ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh và những điểm mới trong công tác phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước của chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. - Hoàn cảnh sáng tác: Bài viết được sáng tác trong thời gian xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 ở tỉnh Vĩnh Long sắp kết thúc. Nhìn lại ảnh hưởng của thiên tai này đến sản xuất và đời sống nhân dân, tôi đã đưa ra tính ảnh hưởng, tác động vượt trội của xâm nhập mặn năm 2020 so với các năm về trước, đặc biệt là so với năm hạn mặn lịch sử ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (mùa khô 2015-2016). Qua đó phát hiện những điểm mới trong công tác ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn của chính quyền và hỗ trợ của các tổ chức đối với nhân dân ở Vĩnh Long so với những năm trước. Đó là, đối với chính quyền thì có chủ động hơn trong thông tin về diễn biến xâm nhập mặn, chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả; đối với các tổ chức, doanh nghiệp thì hỗ trợ người dân dụng cụ chứa nước ngọt, máy lọc nước mặn thành nước ngọt…. Đường link bài viết: http://baovinhlong.com.vn/thoi-su/202006/ket-thuc-mua-kho-nam-2019-2020-xam-nhap-man-gay-anh-huong-hon-bao-gio-het-3006476/#.YPp7JtR95kh