Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 - Kinh nghiệm từ Tập đoàn Điện lực VN

Bùi Xuân Tiến
Trung tâm Thông tin Điện lực (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Năm 2020 là năm Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng bởi các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Hàng năm, ngành Điện được đánh giá là ngành thiệt hại nặng nề nhất do mưa bão gây ra. Tuy nhiên trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2020, ngay sau khi có Chỉ thị 42 của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận thức rõ được tầm quan trọng trong tang cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này nên có chỉ đạo quyết liệt từ rất sớm, qua đó đã giúp Tập đoàn có định hướng rõ ràng hơn, chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020.

Cùng với đó, EVN cũng luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước đối với cộng đồng nên cũng nhanh chóng phát động toàn thể CBCNV chung sức, ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm với số tiền hàng chục tỷ đồng.

+ Tác phẩm đạt giải Ba – Giải báo chí Búa liềm vàng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức năm 2020 và trao giải đầu năm 2021.

+ Tác phẩm tạo được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng cùng chia sẻ khó khan do thiên tai gây ra làm ảnh hưởng đến hệ thống điện. Đồng thời cộng đồng cũng hiểu và chia sẻ về những công việc thầm lặng ngành Điện đã làm để đảm bảo khôi phục nhanh chóng cấp điện trở lại cho nhân dân.  Qua tác phẩm, nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác có thể học hỏi kinh nghiệm từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.