Cà Mau mong manh trước biến đổi khí hậu

Phạm Duy Tương (bút danh Sáu Nghệ)
Tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống

Nội dung chính: Phản ánh việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nước ta là tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương và người dân có những sáng tạo đem lại hiệu quả tốt, song cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Hoàn cảnh sáng tác: Bài viết thực hiện vào tháng 3/2021, giữa mùa hạn mặn. Sau khi đi thực tế, phóng viên phỏng vấn Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau Tô Quốc Nam, phụ trách công tác ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Cà Mau. Phỏng vấn đặt nhiều vấn đề cụ thể bạn đọc quan tâm ở Cà Mau nhưng có ý nghĩa với nhiều địa phương khác và ông Tô Quốc Nam cũng thắn trả lời. 

Link bài viết: https://anhsangvacuocsong.vn/ca-mau-mong-manh-truoc-bien-doi-khi-hau