Anh hùng trị thuỷ ở biển Tây

Nguyễn Thị Hồng Tươi (bút danh Bảo Nhi)
Báo Pháp luật Việt Nam

Năm 2020, một năm Việt Nam phải chịu sức tàn phá của dịch bệnh, thiên tai, Ban biên tập báo Pháp luật VN quyết định chọn nội dung chiết thắng thiên tai - dịch bệnh làm chủ đề tiêu điểm của ấn phẩm báo Tết T ân Sửu. Trong số nưhngx đề tài dược đặt thì nhân vật Hoàng Đức Thảo được nhắc đến như một nhà khoa học điển hình tự nghiên cứu và ứng dụng thành công các sản phẩm ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đó là lý do tác giả chọn nhân vật này cho bài viết của mình.

Link điện tử: https://baophapluat.vn/anh-hung-tri-thuy-o-bien-tay-post381454.html