Phòng và giảm thiệt hại do bão lũ: Những kinh nghiệm xương máu

Thành Châu, Hương Giang, Công Hậu, Ninh Nguyễn, Đông Huyền, Nguyễn Văn Học, Hoàng Văn Tiến
Báo Thời Nay - Báo Nhân dân

Loạt bài thuộc thể loại phóng sự, nhìn lại đợt bão lũ lịch sử mới xảy ra ở khu vực miền Trung. Nhóm tác giả đã thực tế, khai thác thông tin tại một số địa phương, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, nắm bắt quá trình triển khai các hoạt động chống bão, lũ, bước đầu khắc phục hậu quả. Qua đó, rút ra, để xuất những kinh nghiệm quý báo từ nhiều mặt trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả. Đó là những kinh nghiệm, bài học về việc triển khai chính sách di dân khỏi những vùng nguy cơ cao, nâng cao năng lực, kỹ năng ứng cứu, hướng dẫn cho các lực lượng năng và năng lực tự phòng vệ, ứng phó cho người dân các địa bàn, cơ sở, sớm hỗ trợ, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất như phát triển mô hình nhà chống lũ, trang bị các thiết bị, vật tư cho nhân dân. Xa và rộng hơn là nghiên cứu xây dựng chiến lược quy hoạch vùng nhằm bảo đảm các điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất cho người dân trong quá trình phân bố, định cư lâu dài. Đặc biệt là xây dựng, triển khai sâu rộng hệ thống bản đồ cảnh báo thiên tai, cảnh báo nguy cơ đa thảm hoạ.

Loạt bài đăng tải ngay vào thời điểm những trận bão lũ lớn vừa đi qua, cần sớm có cái nhìn rút kinh nghiệm về nhưng bài học, phương pháp phòng, chống giảm thiệt hại bão lũ. Loạt bài đã nhận được những ghi nhận và phản hồi tích cực.