Đất dữ hồi sinh

Trang Xuân Cường
Trung tâm văn hóa, thể thao- truyền thông huyện Bắc Hà

Tác phẩm dài 21 phút 50 giây, được phát trên sóng phát thanh, chương trình thời sự tiếng việt hồi 21 giờ các ngày; 28/01; 29/01 và 30/01/2021 của  Đài PT- TH tỉnh Lào Cai.

Tác phẩm gồm 3 bài: 

Bài 1:  Vực dậy Nậm Chàm

Bài 2:  Sức Bật Nậm Lúc

Bài 3; Tự Nguyện Thoát Nghèo

Kịch bản ở file đính kèm.