Truyền thống giữ rừng của người Hà Nhì ở Y Tý

ĐÀO DUY TUẤN
Phóng viên Bao Quân khu 2

Loạt 2 bài viết về truyền thống giữ rừng và luật tục về giữ rừng của người Hà Nhì ở Y Tý.