Nông dân Quảng Trị dầm mình dưới mưa cứu lúa bị ngã đổ sau bão số 5

NGUYỄN VĂN HOÀNG
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 đã làm cho nhiều diện tích lúa vụ hè thu của bà con nông dân Quảng Trị bị ngã đổ và ngập úng. Bằng nhiều biện pháp, người dân đang cố gắng thu hoạch diện tích lúa bị thiệt hại.

- Thời gian và địa điểm chụp ảnh: Ảnh được chụp vào ngày 12-9-2021 tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, ngập úng nên người dân đã đội mưa thu hoạch lúa tránh bị hư hỏng, nảy mầm.

- Ảnh trình bày dưới hình thức Longform đăng tải trên BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG: https://www.sggp.org.vn/nong-dan-mien-trung-dam-minh-cuu-lua-sau-mua-bao-761460.html