Lê Vĩnh Nhiên
Đài PT-TH Quảng Trị
Từ nhiều năm nay, nông dân vùng thấp lụt ở Khu dân cư Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư xây dựng chuồng trại vượt lũ phục vụ chăn nuôi, giúp nhiều vật nuôi được an toàn và hạn chế đến mức thấp nhất vật nuôi bị trôi hay chết vì lũ lụt. Mô hình xây dựng chuồng bò vượt lũ là một mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân tránh được những thiệt hại về vật nuôi của mình