Tập huấn nâng cao năng lực cho các đội xung kích ở Hoà Bình

Nguyễn Thị Hương - Đinh Thị Hương Dung
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình

Không có link báo chí.