Phòng chống thảm hoạ kép: Việc cần làm ngay

Nguyễn Quang Hưng, Thành Châu, Hương Giang, Ninh Nguyễn, Đông Huyền
Ban Thời nay, báo Nhân dân

Loạt bài phản ánh nêu vấn đề phòng, chống nguy cơ bão lụt xảy đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang phức tạp. Và thực tế đã là như vậy, khi mưa gió, ngập lụt xảy đến giữa lúc một số địa phương miền trung vẫn phải nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Từ thực tế khảo sát, ghi nhận, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của người dân, thông tin, ý kiến từ đại diện cơ quan chức năng địa phương, các tác giả gợi mở, nêu những công việc cần kíp phải chuẩn bị, thự hiện để sẵn sàng đối phó hai nguy cơ cùng lúc: bão lụt và dịch bệnh lây nhiễm.

Loạt bài được triển khai sau cơn bão số 5 năm 2021 vừa diễn ra, đăng tải trước và trong quá trình bão số 7 tiến vào đất liền, đưa cái nhìn dự phòng, cảnh báo khi mùa mưa bão năm 2021 sẽ còn tiếp tục và tình hình dịch bệnh ở một số ddija phương miền Trung bước đầu được khắc phục nhưng hiện vẫn có lây nhiễm, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát. Đó là tiếng nói cần thiết của báo chí trong việc phản ánh, ghi nhận và cảnh báo, dự báo cùng chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc ứng phó với nguy cơ thảm hoạ kép vẫn đang hiện hữu.