Chuyện hay 'nhặt' trong mùa lũ

Nguyễn Tâm Phùng
Báo Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung chính: Xuyên suốt tác phẩm là phản ánh những kinh nghiệm, cách làm hay, những sáng tạo mới của người dân vùng lũ Quảng Bình rong mùa mưa lữ 2021. Những cách làm sáng tạo hay duy trì nhịp sống đời thường trong mùa lũ là cách để người dân miền Trung, người dân Quảng Bình bình tĩnh đón và "sống chung với lũ".

Hoàn cảnh sáng tác: Trong mùa lũ năm 2020 và năm 2021, tác giả đã băng lũ về với những vùng ngâppj nặng của các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Minh Hoá tỉnh Quảng Bình, để phản ánh tình hình lũ lụt, đời sống của người dân trong lũ. Qua đó, đã phát hiện được những sáng tạo, cách làm hay của người dân, những nhu cầu cần thiết để tồn tại bình thương trong mùa lũ.

Từ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của người dân Quảng bình sẽ lan toả trong các  tỉnh miền tzrung để có thêm động lực, có kinh nghiệm tốt trong nỗ lực phòng chống thiên tại để bền gan "sống chung với lũ".

Link điện tử: https://nongnghiep.vn/chuyen-hay-nhat-trong-mua-lu-d305665.html