Tiếc thương những người đi tiên phong cứu dân

Nguyễn Viết Lam
Báo Biên phòng

Bài đăng ở số 42 ngày 18/10/2020

Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2020, địa bàn các tỉnh miền Trung đã xảy ra đợt mưa lũ lịch sử, trong bối cảnh đóm chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã nhanh chóng vào cuộc giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Dù đã chủ động đề phòng, ứng phó thế nhưng mưa lũ khó lường, ngoài sức dự đoán đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn vê tính mạng, tài sản nhân dân ta. Với vài trò của phóng viên báo Biên phòng, năm 2020, tôi đã có gần 1 tháng liên tục tác nghiệp trong mưa lũ miền Trung, từ Quảng Bình tới Tràng Lèng (Quảng Nam). Tôi đã bám sát thực tế phản ánh chân thực, khánh quan về quân và dân ứng phó khắc phục hậu quả thiê ntai. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi dã chứng kiến, phản ánh sự nỗ lực không quan ngại gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ để cứu dân trong mưa lũ. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi dã có những ngày tác nghiệp trong nước mắt khi phải chứng kiến đau thương, mất mát mà mưa lũ, sạt lở đất gây ra cho đồng đội, đồng bào.

Tôi viét ra nhiều tác phẩm trong những ngày mưa lũ ở miền Trung năm 2020, đó cũng là tri ân với đồng đội và nhân dân.