Sạt lở đất tại xã Trà Leng, tỉnh Quảng Nam: Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp

Nguyễn Văn Chung
Ban đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại miền Trung-Tây Nguyên

Tacs phẩm phán ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng tiếp cận hiện tường để khẩn trưởng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân bị lũ ống, vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong ngày 28-29/10/2021.