Rừng tự nhiên đầu tiên được cấp chứng chỉ quốc tế

Hoàng Táo
Báo điện tử Vnexpress

Tác phẩm là tác phẩm đầu tiên đưa tin về việc rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đạt chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC. Tác giả đã trải qua nhiều giờ băng rừng, lội suối với người dân Chênh Vênh để tìm hiểu cánh rừng này và quá trình bảo vệ của người dân.
Sau bài báo, một số đơn vị sản xuất các sản phẩm tre gỗ FSC đã tiếp cận cộng đồng dân cư để hỗ trợ họ trong quá trình bảo vệ rừng. Ngoài ra, nhiều đơn vị báo chí khác cũng quan tâm và phản ánh sau khi bài báo của VnExpress đăng tải.
Tác phẩm được chụp tháng 11/2021, tại thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị.