Quảng Nam: Hồi sinh rừng ngập mặn Tam Giang

Trần Lan Anh
Báo Tài nguyên và Môi trường

https://monre.gov.vn/Pages/quang-nam-hoi-sinh-rung-ngap-man-tam-giang.aspx

Một thời, người dân làng biển Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã triệt hạ nhiều diện tích rừng ngập mặn để nuôi tôm và gánh chịu những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong nỗ lực tái thiết “lá chắn xanh”, người dân nơi đây đã trồng lại rừng ngập mặn và cùng nhau gìn giữ, bảo vệ với tâm niệm “giữ rừng là giữ làng”.