Đêm nằm lo núi lở

Nghiêm Nguyễn Ngọc Hà
Báo Kinh tế và Đô thị

Phóng sự được thực hiện khi tình trạng sạt lở núi ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tục và nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua. Việc di dời dân và bố trí tái định cư trở thành vấn đề cấp thiết, nhưng trong điều kiện nguồn lực địa phương còn nhiều hạn chế, người dân vẫn chưa được an cư và đối diện nhiều khó khăn.