Giữa tâm bão số 9

Hoàng Thị Bích Thuỷ
Phòng Tin tức, Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8)

Thiên tai là điều mà chắc chắn chẳng ai trong chúng ta muốn nghĩ đến. Nhưng điều đó vẫn xảy ra theo quy luật của tự nhiên. Những người làm báo vẫn bám trụ trên tuyến đầu, ở hiện trường, hay ở giữa tâm bão để có thể chuyển đến cho khán giả những hình ảnh kịp thời nhất.