Tác nhân biến đổi khí hậu

Nguyễn Đức Nghiêm
Hội viên Hội NANT Hà Nội

Ảnh chụp người nông dân đốt rơm tại ruộng sau khi gặt xong, việc làm này đã gây ảnh hưởng đến môi trường và tác động rất nhiều đến việc biến đổi khí hậu toàn cầu.