Lối về

Nguyễn Đức Nghiêm
Hội viên Hội NANT Hà Nội

Ảnh chụp sau cơn bão Sơn Tinh 2018 tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP, Hà Nội.