DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU HỘ , CỨU NẠN

Trà Minh Thiết
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng trị

Ngày 10/11/2021  tại xã Triệu Phước , huyện Triệu phong, tỉnh Quảng trị Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ( PCLB&TKCN) Tỉnh Quảng trị đã triễn khai diễn tập PCLB&TKCN năm 2021 tại xã Triệu Phước , huyện Triệu phong.

 Tình huống giả định là cơn bão số 7 với cường độ giật cấp 11, 12 đang đổ bộ vào các tỉnh Miền trung gây mưa lớn đe dọa đến cuộc sống tính mạng người dân. Trong đó hoàn lưu của bão gây mưa lớn trên diện rộng nguy cơ ngập lụt tại các vùng thấp trũng là rất lớn. Trước tình hình đó ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện Triệu phong đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp và triễn khai biện pháp xữ lý tình huống lủ, bão phức tạp và tìm kiếm cứu nạn.  

Kết thúc buổi diễn tập Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng trị , trưởng ban chỉ đạo cuộc diễn tập đánh giá cao công tác chuẩn bị và quá trình tiến hành thực binh tại thôn Bắc Phước, xã Triệu Phước, đồng thời biểu dương các đơn vị tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho quá trình Phòng chống thiên tai trong thực tế