Thương lượng với dòng sông

Nguyễn Hạnh Nguyên
Kênh Sức khỏe (VOV FM89) - Đài Tiếng nói Việt Nam

      Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm (Đài Tiếng nói Việt Nam) xin gửi hồ sơ tác phẩm dự thi : Chương trình phát thanh "Thương lượng với dòng sông", tác giả Nguyễn Hạnh Nguyên, gồm: 
     1/ Kịch bản chương trình

     2/ File âm thanh chương trình
     3/ Văn bản xác nhận phát sóng của Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm, Đài Tiếng nói Việt Nam