Phòng chống thiên tai ở miền núi -Hiệu quả từ đội xung kích cộng đồng

Phùng Thị Duyên (Lệ Duyên) - Hà Thị Phương (Hà Phương)
Trung tâm Văn Hoá thể thao-Truyền thông Huyện Văn Bàn, Lào Cai
  1. Giới thiệu khái quát về tác phẩm:

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai trên thế giới cũng như trong khu vực đã và đang diễn ra ngày càng cực đoan, khó lường. Tại Lào Cai nói chung và huyện vùng cao Văn Bàn nói riêng những năm gần đây các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, băng tuyết… xảy ra ở mức độ cao và thường xuyên hơn. Gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế - xã hội, môi trường. Đặc biệt trong điều kiện địa hình đồi núi, sông suối phức tạp, nguồn kinh phí cho công tác phòng chống thiên tai còn hạn hẹp, để phòng tránh ứng phó với thiên tai các địa phương của huyện Văn Bàn đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương. Trong đó sự tâm huyết nhiệt tình, mẫn cán của các thành viên Đội xung kích cộng đồng luôn sẵn sàng dự báo, tuyên truyền vận động cũng như đương đầu với bão dữ ,lũ quyét, sạt lở đất …  Đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra…Vai trò, những kết quả tích cực và giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này tại cơ sở. Đó cũng  là nội dung chính trong chương trình tọa đàm. Với chủ đề: Phòng chống thiên tai ở miền núi: “Hiệu quả từ Đội xung kích cộng đồng”

  1. Điểm mới sức hấp dẫn tác phẩm:

Chương trình là vấn đề cùng bàn luận, với sự tham gia của các khách mời đại diện các cơ quan đơn vị chức năng của địa phương đang được giao nhiệm vụ là công tác thường trực tham mưu trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Đặc biệt có sự tham gia trực tiếp của đội cugn kích phòng chôgns thiên tai tại địa phương. Trao đổi làm rõ hơn vai trò, những thuận lợi khó khăn của đội khi tổ chức hoạt động

- Đặc biệt tuyên truyền làm rõ hơn những điểm mới trong nghị định số 66 ngày 6/7/2021 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều.