Trồng Rau Vân Nội

NGUYỄN BÌNH QUANG
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

GIỚI THIỆU: Xã Vân Nội,Huyện Đông Anh là vùng trồng rau chuyên canh lớn nhất của Thành Phố Hà Nội.Người nông dân trồng rau nơi đây đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để khắc phục những ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau,tạo ra sản phẩm rau  an toàn chất lượng cao.

Ảnh chụp tại Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - T.P Hà Nội