ĐỐT ĐỒNG SAU VỤ GẶT

NGUYỄN BÌNH QUANG
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

GIỚI THIỆU: Những năm gần đây,sau mỗi vụ gặt người nông dân thường đốt rơm tại ruộng.Đây là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sự biến đổi khí hậu.

Ảnh chụp tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội.

Thời Gian Chụp Năm 2019.