Sạt lở kè sông Hồng và cuộc chiến chưa hồi kết với cát tặc

Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Chu Trung Đức, Nguyễn Hải Bằng
VOV Giao thông

Loạt bài nêu bật tác động tiêu cực của hoạt động khai thác cát trái phép đối với an toàn bờ kè, bờ sông, hành lang đê điều trên địa bàn Hà Nội. Nội dung đề cập thực tế hoạt động này tại đoạn tuyến đang bị ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở bờ kè, bà con nhân dân đang bảo vệ tài nguyên quê hương ra sao, sự bất nhất, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế nào. Loạt bài góp một tiếng nói cảnh tỉnh các cơ quan liên quan trong việc ngăn chặn vấn đề cát tặc và bảo vệ an toàn bờ kè bờ sông, đặc biệt khi mùa mưa bão đang tới trong thời điểm phát sóng (tháng 10/2021).