Cơn cuồng nộ của thiên nhiên hay thảm họa 'nhân tai'?

ĐÀO THỊ HỒNG LĨNH (bút danh Mai Ngọc)
KÊNH VOV GIAO THÔNG - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

https://vovgiaothong.vn/con-cuong-no-cua-thien-nhien-hay-tham-hoa-nhan-tai