“Hành trang” cho trẻ em dân tộc thiểu số trước nguy cơ “thiên tai”

Phùng Thị Duyên (Lệ Duyên)
Trung tâm Văn Hoá thể thao-Truyền thông Văn Bàn
  1. Giới thiệu khái quát về tác phẩm:

Văn Bàn là huyện vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai, với hơn 90% địa hình núi cao, toàn huyện có 22 đơn vị hành chính cấp xã, có những xã cách xa trung tâm huyện 60 km. Với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn huyện có 13 xã và 11 thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai đang diễn ra ngày càng cực đoan, khó lường tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội, môi trường. Tại tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Văn Bàn nói riêng, đã phải gánh chịu các đợt thiên tai chủ yếu lũ ống, lũ quét sạt lở đất, rét đậm rét hại, mưa đá. Trong điều kiện kinh phí nhà nước còn hạn chế, huyện Văn Bàn đã chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai về nguy cơ và biện pháp ứng phó thiên tai. Giải pháp trên đã đạt được kết quả đáng kể, đóng góp hiệu quả vào công tác phòng tránh, ứng phó với thiên tai.

  1. Điểm mới sức hấp dẫn tác phẩm:

- Giới thiệu mô hình mới cách làm hay trong việc xây dựng một môi trường an toàn,cho trẻ em được học tập trong điều kiện tốt nhất,tránh rủi ro ngy cơ hiên tai.

- Giáo dục trang bị kiến thưc là hành trang cần thiết cho trẻ em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường có thể nhận biết, bảo vệ mình tránh xã nguy cơ thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

-Đặt ra vấn đề cần có giai pháp quyết liệt, căn cơ hơn để trang bị cho trẻ em kiến thức kỹ năng về phòng tránh giảm nhẹ hạu qả rủi ro thiên tai.