Bình yên Hón Mũ

Nguyễn Phương Chi
Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam

Giới thiệu về tác phẩm:

Một ngày mới ở Hón Mũ bắt đầu, đàn gà lục tục kiếm ăn, ong thả sức hút mật, còn Mắm và Muối  - tên hai người con của vợ chồng trẻ Lê Xuân Hà, Lê Thị Ưng,  một bạn 7 tuổi, một bạn 5 tuổi - thì đang bận rộn xuống suối bắt tép về cho bữa trưa.
 

Ngày phát sóng: 22/08/2021

Link web: http://vov1.vov.gov.vn/chuong-trinh-theo-dong-ts/mo-hinh-nong-nghiep-ben-vung-song-thuan-voi-thien-nhien-22082021-c164-74731.aspx