Những cánh đồng khát cháy nơi 'chảo lửa' Ninh Thuận

Trần Thành Đạt
Thông tấn xã Việt Nam

Đã nhiều tháng rồi Ninh Thuận không có lấy một hạt mưa, chỉ có nắng nóng và khô hạn ngày càng lan rộng. Hàng trăm hec ta đất nông nghiệp nứt nẻ phải dừng sản xuất; gia súc, cây cối khát, các hồ chứa nước cũng cạn dần và đang phải cầm cự từng ngày, chỉ ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho đàn gia súc. Các giếng đào cũng không đủ giải cơn khát cho hàng trăm cánh đồng hoa màu đang cháy khô. Cuộc sống của người dân nơi "chảo lửa" này đang gặp muôn vàn khó khăn. Ảnh: Thành Đạt, Danh Lam - TTXVN