Thủy điện: Lợi ích & ẩn họa (2 kỳ)

Lê Xuân Thọ (Lê Thọ)
Báo Thừa Thiên Huế

Tác phẩm: Thủy điện: Lợi ích & ẩn họa (2 kỳ)

Kỳ 1: Lắm lợi nhưng cũng nhiều hại
https://baothuathienhue.vn/thuy-dien-loi-ich-an-hoa-ky-1-lam-loi-nhung-cung-nhieu-hai-a95584.html

Kỳ 2: Quy hoạch, quản lý cần nhìn về tương lai
https://baothuathienhue.vn/thuy-dien-loi-ich-an-hoa-ky-2-quy-hoach-quan-ly-can-nhin-ve-tuong-lai-a95585.html

Đăng trên Thừa Thiên Huế online ngày 30/1/2021 và 31/1/2021

Giới thiệu về tác phẩm:
Lợi ích và nguy cơ khi triển khai, vận hành các dự án thủy điện đang song hành với nhau. Giải quyết bài toán thiếu hụt năng lượng và cân bằng môi trường sống của con người phải đặt trong mối tương quan, không đánh đổi môi trường sống bằng mọi giá để xây dựng các dự án thủy điện.