Giữ rừng ngập mặn Cà Mau

Nguyễn Thị Bích (Bích Nguyên)
Báo Biên phòng

Tác phẩm: Giữ rừng ngập mặn Cà Mau 

Thể loại bài phản ánh, đăng trên phụ trương An ninh biên giới của Báo Biên phòng, số 30, ra ngày 25-7-2021 

Trong chuyến đi công tác tại tỉnh Cà Mau, tôi chứng kiến nhiều vùng đất ngập nước đã được phủ xanh. Người dân và chính quyền trồng rừng ngập mặn để giữ đất và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Dưới các tán rừng ngập mặn, nhiều mô hình sinh kế đã được người dân triển khai như nuôi trồng các loài thủy sản đặc hữu của địa phương, phát triển du lịch cộng đồng... mang lại thu nhập rất cao. 

Tác giả đã tìm hiểu về thực hiện bài viết về vai trò của rừng ngập mặn ở Cà Mau, kinh nghiệm cũng như các giải pháp giữ rừng ngập mặn của Cà Mau để có thể lan tỏa, tạo tác động tích cực tới các địa phương ven biển khác.