Thiếu giám sát trong khai thác cát sỏi

Ngô Quý Thông, Trần Việt Anh
Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam

Thể loại: Phóng sự 

Thời lượng: 6ph30s 

Thời gian phát sóng:1/10/2021

Giới thiệu tác phẩm:

Siêu lợi nhuận, dễ lách luật, và đặc biệt là thiếu cơ chế giám sát, quản lý, những năm vừa qua tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi trên lòng sông đang diễn ra phức tạp và càng ngày càng gia tăng. Để có thể ngăn chặn kiểm soát tốt hơn tình trạng này tháng 2/2020, Chính phủ đã ban hành thêm Nghị định 23 quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khi cấp phép lập quy hoạch thăm dò khai thác cát sỏi lòng sông mặc dù trước đó chúng ta đã có luật khoáng sản. Tuy nhiên tại nhiều địa phương tình trạng khai thác sai quy định, lách luật vẫn đang diễn ra. Liệu rằng đây có phải do tình trạng thiếu sát sao trong công tác giám sát, quản lý của các cấp chính quyền địa phương đối với loại hình hoạt động này?