Xây Dựng Cộng Đồng An Toàn Trước Thiên Tai

Ngọ Văn Anh, Trần Trung Kiên, Tô Thanh Huyền, Trần Ngọc Tuyến, Nguyễn Thanh Liêm
Kênh VTC14 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Nội dung: Trên phạm vi toàn cầu, năm 2020 tiếp tục chứng kiến các đợt thiên tai mang tính chất thảm họa, gây ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó khi thường xuyên phải đối mặt với thiên tai dị thường trái quy luật trên quy mô rộng. Thiên tai năm 2020,  mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường, xảy ra trên khắp các vùng miền cả nước kéo dài từ đầu năm đến hết năm gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Công tác phòng chống thiên tai được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu nên thiệt hại đã giảm đi nhiều so với giai đoạn trước và so với tính chất, quy mô khốc liệt của các đợt thiên tai. Tuy nhiên trước bối cảnh BĐKH và thiên tai ngày càng cực đoan đòi hỏi nhiều hơn nữa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai.

Phát sóng ngày 29/12/2020.