Vượt Qua Thách Thức Kép

Ngọ Văn Anh, Trần Trung Kiên, Trần Ngọc Tuyến, Vũ Phương Thảo
Kênh VTC14 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Nội dung: Gần đây, thiên tai ngày càng gia tăng về số lượng cũng như độ khốc liệt và bất thường, cùng với đại dịch COVID-19, con người đang phải đổi mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất và mang tính sống còn từ trước đến nay.  Ngoài những phương án ứng phó thiên tai hàng năm vẫn quen thuộc, các địa phương phải triển khai thêm các nhiệm vụ mới, trọng tâm gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác di dời dân trong bối cảnh dịch bệnh. Việc chuyển đổi, thích ứng linh hoạt trong công tác sơ tán dân, ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ đã phát huy hiệu quả tốt trong phòng chống thiên tai và dịch bệnh. 
 

Phát sóng ngày 22/11/2021.