An ninh nguồn nước, an toàn hồ đập: NHẬN DIỆN THÁCH THỨC - ĐỔI MỚI TƯ DUY

Nhóm tác giả: Lê Giang, Bích Nhung, Phan Xanh, Thuỳ Linh, Hải Linh, Hồng Dũng, Hùng Cường
Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Giới thiệu về tác phẩm: 

Phim tài liệu: “An ninh nguồn nước, an toàn hồ đập: NHẬN DIỆN THÁCH THỨC ĐỔI MỚI TƯ DUY” được phát sóng trong phiên giải trình "An ninh nguồn nước phục vụ bốc HỘ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập" của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, trong phiên họp Ủy ban Thường vụ thứ 48 nghe báo cáo về kết quả phiên giải trình này, trong phiên thảo luận kinh tế xã hội sáng 4/11/2020. Các phiên họp này được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng VOV, VTV và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tác phẩm cũng đồng thời phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Chương trình vừa đáp ứng nhiệm vụ báo cáo kết quả của hoạt động giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với các bất cập, thách thức trong an ninh nguồn nước, đưa ra những kiến nghị về giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập trong thời gian tới. Đồng thời phải đáp ứng yêu cầu của một sản phẩm truyền hình với kết cấu chương trình phù hợp phát sóng ở các phiên họp khác nhau, với các đối tượng tiếp nhận khác nhau.

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nguồn nước đối với sự sống của con người, tuy nhiên những thách thức về an ninh nguồn nước đang hiện hữu, ngày một gia tăng và đang phải đối mặt và cấp bách giải quyết, đặc biệt sau những ngày thiên tai diễn ra rất nghiêm trọng ở miền Trung. Với việc thực hiện chương trình, chúng tôi hy vọng rằng có thể góp tiếng nói để có thể giúp người dân cũng như các cơ quan nhận diện đầy đủ những bất cập và thách thức về an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, từ đó đóng góp những ý kiến, kiến nghị nhằm đưa ra giải pháp cho vấn đề này. 

Thời lượng: 20 phút 

Thời gian phát sóng: 31/10/2020