Khát cháy đồng nơi "chảo lửa" Miền Trung

Thành Đạt, Danh Lam
Thông tấn xã Việt Nam

Giới thiệu về tác phẩm:

Đã nhiều tháng rồi Ninh Thuận, Bình Thuận không có lấy một hạt mưa, chỉ có nắng nóng và khô hạn ngày càng lan rộng. Hàng trăm hec ta đất nông nghiệp nứt nẻ phải dừng sản xuất; gia súc, cây cối khát, các hồ chứa nước cũng cạn dần và đang phải cầm cự từng ngày, chỉ ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho đàn gia súc. Các giếng đào cũng không đủ giải cơn khát cho hàng trăm cánh đồng hoa màu đang cháy khô. Cuộc sống của người dân nơi "chảo lửa" này đang gặp muôn vàn khó khăn.

Tác phẩm đã được đăng trên các báo:

https://dantocmiennui.vn/khat-chay-dong-noi-chao-lua-ninh-thuan/292743.html

https://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-ve-nhung-canh-dong-khat-chay-noi-chao-lua-ninh-thuan/641914.vnp

Ảnh 11: https://drive.google.com/file/d/15qFW-EDPjuFv_UpYAV3YeTLWSasq4uzs/view?usp=sharing
Ảnh 12: https://drive.google.com/file/d/1eK-8mTyzuNsEkCWGrzQtlv6Cwq1PSE7_/view?usp=sharing