NƯỚC MÁT LÒNG DÂN

Thành Đạt
Thông tấn xã Việt Nam

Giới thiệu về tác phẩm:

Hạn hán kéo dài khiến cuộc sống của người dân nhiều nơi của tỉnh Ninh Thuận gặp muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, nước sạch cho đồng bào cũng như những dự án đầu tư cấp nước cho vùng khô hạn này không chỉ giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống khắc nghiệt, đứng vững nơi vùng đất khô hạn mà còn mang đến cho dân niềm tin với Đảng, với chính quyền về một tương lai tươi sáng.

 

Tác phẩm đã được đăng trên báo:

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/nuoc-mat-long-dan-5101597.html