Cứu rừng - mệnh lệnh từ trái tim

Phùng Ngọc Thăng - Xuân Liệu
Báo Quân khu 4

Bài viết phản ánh việc Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực tham gia giúp Nhân dân chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường diễn ra trên địa bàn một số tỉnh miền Trung vào đầu tháng 7 năm 2020.