Chủ động cao, sẵn sàng đánh trận

Đặng Huy Cường
Báo Quân khu 4

Bài viết phản ánh công tác chủ động luyện tập các kỹ năng, chuẩn bị các phương án trong công tác phòng, chống lụt bão của Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, bảo vệ môi trường sau mưa bão.