“Nhân dân đang chờ phía trước, chúng tôi chưa thể quay về”

Hồ Công Lĩnh
Báo Quân khu 4

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân ứng phó, phòng, chống mưa lũ trên địa bàn, 13 cán bộ, chiến sĩ đã  anh dũng hy sinh ở huyện Phong Xuân, huyện Phong Điền. Các anh như những ngọn lửa hồng sáng mãi, dẫn đường để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu noi theo, quyết thắng “giặc thủy” mang lại bình yên cuộc sống cho Nhân dân.