Giảm thiệt hại từ “5 tại chỗ”

Trần Mạnh Hùng
Báo Quân khu 4

Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ hàng năm. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, các cấp, các ngành tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã thực hiện phương án “5 tại chỗ” đầy sáng tạo, linh hoạt nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.