“Pháo đài” trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thời bình (4 kỳ)

Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Hoàng Đình Trung, Võ Duy Đông, Trần Mạnh Hùng
Báo Quân khu 4

Giới thiệu tác phẩm: 

Trong thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh, trong khi các cấp, các ngành, quân và dân cùng chung sức phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ra sức chống, phá, xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện mưu đồ của chúng. Trên tình hình, lực lượng vũ trang Quân khu 4 vừa giúp Nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, vừa bám dân tạo lập thế trận đấu tranh nhằm đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.

Bài viết 4 kỳ phản ánh việc giúp Nhân dân và phòng, chống các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng như một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Bằng tinh thần “phía trước là Nhân dân”, cứu Nhân dân là mệnh lệnh không lời, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã dũng cảm xung kích, xông pha trong gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để góp phần xây nên “pháo đài” trong thực hiện thực hiện chiến đấu thời bình. 

 

Bài viết gồm 4 kỳ: 

Bài 1: Thủ đoạn của  những kẻ “đắp chăn hô xung phong”

Bài 2: “Bức tường lửa” trong lòng Nhân dân

Bài 3: “Pháo đài”  trong thực hiện nhiệm vụ  chiến đấu thời bình

Bài 4: Bám dân tạo lập “thế trận”