Cuộc chiến với biến đổi khí hậu ở Quân khu 4

Trần Mạnh Hùng
Báo Quân khu 4

Giới thiệu tác phẩm: 

Bài viết đã kịp thời chỉ ra thực trạng, nguyên nhân của BĐKH và những hậu quả mà nó gây ra đối với địa bàn Quân khu 4 cũng như đề cập nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho Nhân dân và triển khai các biện pháp trước mắt  cũng như lâu dài trong ứng phó với BĐKH, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả BĐKH của Quân đội cũng như chính quyền các cấp. 

Tác phẩm gồm 3 bài:
Bài 1: Tác động khốc liệt 

Bài 2: Vũ khí hiệu quả 

Bài 3: Kinh nghiệm hay, giải pháp lâu dài