Quân dân xứ Huế chủ động phòng, chống thiên tai

Phùng Ngọc Thăng
Báo Quân khu 4

Trước mùa mưa lũ năm 2021, Quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, đồng lòng, chủ động thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.