Chủ động phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (3 kỳ)

Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Hoàng Đình Trung, Võ Duy Đông, Trần Mạnh Hùng
Báo Quân khu 4

Giới thiệu về tác phẩm:

Các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có địa hình dài và hẹp, núi rừng hiểm trở, hệ thống sông suối nhiều, thời tiết khí hậu khắc nghiệt; hàng năm, có nhiều cơn bão đổ bộ gây mưa lớn, lũ lụt tại nhiều địa phương; các địa bàn miền núi thường xuyên xảy ra hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó với loại hình thiên tai này trước mùa mưa lũ năm 2021, Quân khu 4 đã phối hợp trên Báo chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn chủ động triển các giải pháp phòng, chống giảm thiểu thiệt hại.

Bài viết đã kịp thời chỉ ra thực trạng, nguyên nhân, những địa bàn có khả năng sạt lở cao, cũng như đề cập nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 trong phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai của Quân đội cũng như chính quyền các cấp.

Tác phẩm gồm các bài:

Bài 1: Thực trạng và nguyên nhân

Bài 2: Bám địa bàn, chủ động ứng phó.

Bài 3: Quyết tâm ứng phó, không chủ quan lơ là.